โครงการ “Mahidol Startup Incubation 2022”
26/01/2022
‘Invent for the Planet 2022’
09/02/2022

ทุนต่อยอดงานวิจัย Pre-Seed Fund พ.ศ. 2565

ทุนต่อยอดงานวิจัยเพื่อร่วมกับภาคเอกชน พ.ศ. 2565 (Preseed Fund)

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เปิดรับข้อเสนอโครงการ ‘Pre Seed Fund วิจัยดี มีทุนต่อยอด’ เงินทุนในการสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัยให้เป็นธุรกิจ ทุนสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท/โครงการ

รายละเอียดเพิ่มเติม Click