กิจกรรม ‘Design Thinking’ ณ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์
28/10/2019
iNT ให้การต้อนรับศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มธ.
01/11/2019

ทีม Selfin จาก Mahidol Startup Club คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน 2019 NCKU Maker Festival and International Student Innovation Competition

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ทีม Selfin จาก Mahidol Startup Club ภายใต้การบ่มเพาะจากสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (#iNT) ม.มหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน 2019 NCKU Maker Festival and International Student Innovation Competition ที่จัดขึ้นโดย National Cheng Kung University (NCKU) ไต้หวัน ด้วยการนำเสนอโครงการธุรกิจ Intelligent Market Place for ADHD children ซึ่งภายในทีมประกอบด้วยนักศึกษาจาก วิทยาลัยนานาชาติ , คณะเทคโนโลยีการสื่อสาร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล โดยในการประกวดครั้งนี้มีทีมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 16 ทีม จาก 5 ประเทศ และทีม selfin เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว