คุยยังไงให้งานเสร็จ ?
17/06/2020
ประสบความสำเร็จได้เพราะ Business Model
26/07/2020

ต่อยอดงานวิจัย ไม่ ! ขึ้นหิ้ง “นวัตกรรมผ้ากันสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่น”

“ในฐานะแม่ ดิฉันเข้าใจหัวอกของคนเป็นแม่ ที่ต้องดูแลลูกที่เป็นโรคภูมิแพ้ไรฝุ่น

เป็นอย่างดี สุดสงสารจนอยากจะเป็นแทน

รศ.วรรณะ มหากิตติคุณ
ผู้คิดค้นงานวิจัยผ้ากันไรฝุ่น

           เพราะโรค ‘ภูมิแพ้’ เป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อย รศ.วรรณะ มหากิตติคุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านไรฝุ่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นอีกหนึ่งคนที่ตระหนักและเข้าใจผู้ป่วย รวมถึงคนใกล้ชิดที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยภูมิแพ้เป็นอย่างดี  ชนิดของภูมิแพ้ที่ถูกพบส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจาก ‘ไรฝุ่น’ โดยอาจารย์วรรณะ เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยด้านไรฝุ่นมายาวนานกว่า 20 ปี  ด้วยผลงานวิจัยที่โดดเด่น 3 งาน คือ การผลิตตัวไรฝุ่นแบบอุตสาหกรรมสำหรับการผลิตวัคซีนไรฝุ่น  การป้องกันกำจัดไรฝุ่น  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการพัฒนา ‘ผ้ากันสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่น หรือเรียกสั้นๆว่า ผ้ากันไรฝุ่น’ ซึ่งเป็นนวัตกรรมผ้าทอแน่นที่สามารถป้องกันการฟุ้งกระจายของสารก่อภูมิแพ้จากเครื่องนอนได้ ช่วยลดการสูดดมที่มีผลทำให้อาการของผู้ป่วยภูมิแพ้ไรฝุ่นไม่กำเริบ

           จากการเล็งเห็นถึงความสำคัญและปัญหาทางด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นจากไรฝุ่น อาจารย์วรรรณะจึงได้ก่อตั้งศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราช (Siriraj Dust Mite Center) เป็นศูนย์วิจัยไรฝุ่นแห่งแรกของเอเชีย โดยศูนย์ดังกล่าวจะให้บริการเกี่ยวกับการทดสอบประสิทธิภาพของผ้ากันไรฝุ่น และร่วมกำหนดเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้ากันไรฝุ่นกับสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้ผ้ากันไรฝุ่นที่มีคุณภาพต่อไป และต่อมาได้มีการนำงานวิจัยด้านผ้ากันไรฝุ่นมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ โดยมีผลิตภัณฑ์มากมายที่ผลิตจากผ้ากันไรฝุ่นภายใต้แบรนด์ MITEX (Medical Innovative Textile) เช่น  ผ้าปูที่นอน ปลอกผ้านวม ปลอกหมอน ผ้ายกตัว ถุงอบจมูกฯลฯ รวมถึงในสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้มีการทำวิจัยโดยนำผ้ากันไรฝุ่นทอแน่นนี้มาเคลือบสาร พัฒนาตัดเย็บเป็นหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ที่มีประสิทธิภาพแบบ Double Protection คือ ตัวเนื้อผ้ามีรูผ้าขนาดเล็กเพียง 5 ไมครอนและสารเคลือบสะท้อนน้ำได้ สามารถป้องกันละอองฝอยของน้ำลายได้ ลดความเสี่ยงในการติดโรค

          

          เรียกได้ว่า ‘นวัตกรรมผ้ากันไรฝุ่น’ ถือเป็นนวัตกรรมทางด้านสุขภาพเพื่อสังคมอย่างแท้จริง เป็นหนึ่งในต้นแบบของงานวิจัยที่สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่ช่วยสร้างรายได้ สร้างกำลังใจให้กับนักวิจัยรุ่นหลังให้มีพลังในการคิดค้นงานนวัตกรรมดีๆออกมาสู่สังคม และทางสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ iNT (อิ๊นท์) มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมจะเป็นสื่อกลางในการช่วยผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณะ ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคการผลิต ภาคการบริการ ภาคอุตสาหกรรมและสังคมต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
รศ.วรรณะ มหากิตติคุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านไรฝุ่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สนใจผลิตภัณฑ์จากผ้ากันไรฝุ่น คลิ้ก >> http://mitex.in.th/