ชุดประเมินความเสี่ยงโรคฟันผุ
04/11/2020
อุปกรณ์ตรวจวัดสารพาราควอท
04/11/2020

ชุดตรวจโควิด-19 แอนติบอดี (Igm)

รายละเอียดผลงาน

  ชุดตรวจโควิด-19 แอนติบอดี เป็นชุดตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM และ IgG ในเลือดผู้ป่วยที่จำเพาะต่อไวรัส  SARS-CoV-2  อย่างรวดเร็วด้วยหลักการอิมมูโนโครมาโตกราฟี รู้ผลภายใน 15 นาที ชุดตรวจได้รับการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพที่โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล และพบว่ามีความไวและความจำเพาะสูงเป็นไปตามมาตรฐาน อย.

ผู้ประดิษฐ์หลัก : รศ. ดร. นิทัศน์ สุขรุ่ง  และคณะ
ผู้ประสานงาน : งานถ่ายถอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ นางสาวอธิฌา สร้อยนาค  Tel : 02-849-6056-7    Email : athicha.soi@Mahidol.edu