ติดอาวุธให้นักวิจัยผ่าน Multi Mentoring System
02/11/2018
ขอเชิญเข้าร่วม “Workshop 3D Printing”
24/01/2019

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นด้านลิขสิทธิ์”

หากคุณเคยมีข้อสงสัย ?? คำว่า “ลิขสิทธิ์ กับ การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เกี่ยวข้องกันยังไง ??”  วันนี้เรามีคำตอบมาให้แล้ว !! ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นด้านลิขสิทธิ์ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น” ที่จะจัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ท่านที่สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้โดยการ แสกน QR CODE หรือเข้าไปที่ https://goo.gl/forms/89pcfCMIFPdvoBcl1 แล้วมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะ