iNT ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากกิจกรรม “Tripartite Entrepreneurship Camp”
03/09/2019
Thailand Tech Show 2019
05/09/2019

กิจกรรม Workshop “INTRODUCTION TO 3D PRINTING TECHNOLOGY” ครั้งที่ 3

3 กันยายน 2562 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรม Workshop “INTRODUCTION TO 3D PRINTING TECHNOLOGY” ครั้งที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ์ภาพ มิติ โดยเริ่มตั้งแต่พื้นฐานการใช้โปรแกรมวาดภาพ ไปจนถึงเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ทดลองใช้งานเครื่องพิมพ์ มิติด้วยตนเอง เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการและเทคโนโลยีต่างๆของการพิมพ์ มิติ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยงานนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน