iNT เข้าศึกษาดูงานด้านบริการวิจัยและวิชาการ@CU
25/04/2019
iNT Road Show @SC
25/04/2019

กิจกรรม “Visual Thinking and Storytelling Workshop”

 

วันที่ 25 เมษายน 2562 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ได้มีการจัดกิจกรรม “Visual Thinking and Storytelling Workshop”  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) โดยมี ศาสตราจารย์ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน  และได้รับเกียรติจาก ‘ครูโอ๋’ เจ้าของเพจ Visual Thinking Thailand มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ แชร์เทคนิคการใช้ภาพในการสื่อสารบอกเล่าเรื่องราว  แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการคิดแบบ “Visual Thinking” เพิ่มไอเดียดีๆ นำมาต่อยอดพัฒนาผลงานให้มีความแปลกใหม่และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น