iNT ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  
25/09/2019
iNT เข้าร่วมจัดงานนิทรรศการงาน ‘100 Innovation X Entrepreneurs’
27/09/2019

กิจกรรม ‘Entre Talk : หัวข้อ Project Management บริหารยังไงให้ โปรเจค Succes

วันที่ 25 กันยายน 2562 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรม ‘Entre Talk : หัวข้อ Project Management บริหารยังไงให้ โปรเจค Success ณ ห้อง 235 MaSHARES Co-Working and Maker Space ชั้น 2 อาคารอาทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจาก คุณประทีป วงศ์ภัทรกุล , Vice President  Agile Enablement จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมแชร์ประสบการณ์ แนวทางการบริหารจัดการโครงการอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ