กิจกรรม Entre Talk : หัวข้อ ชาว MU รุ่นใหม่…ใส่ใจเรื่องเงิน
09/10/2019
ทีม Selfin จาก Mahidol Startup Club คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน 2019 NCKU Maker Festival and International Student Innovation Competition
29/10/2019

กิจกรรม ‘Design Thinking’ ณ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์

วันที่ 26 ตุลาคม 2562  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล ร่วมกับบริษัท True Incube จัดกิจกรรม ‘Design Thinking’ ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณพีรชัย อัศดาชาตรีกุล (Business Development Manager) และ คุณทันพงศ์ ชัยปรีชาพล (Project Manager) จาก True Incube มาเป็นวิทยากร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ สร้างไอเดียใหม่ๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมต่อไป