iNT เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565
30/12/2021
ผู้อำนวยการ iNT ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล และ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด
19/01/2022

การลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิระหว่าง ม.มหิดล กับ บริษัท ฟาร์ม่าเฮอร์เบิล จำกัด

มหาวิทยาลัยมหิดลลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท ฟาร์ม่าเฮอร์เบิล จำกัด ในผลงานวิจัยเรื่อง ‘กรรมวิธีการสกัดสารจากกระชายเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ’                                                         โดยมีนักวิจัยหลักคือ ดร.ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล